Bắt đầu từ Đọc-Nghe: Học như một em bé

Ai cũng biết học ngôn ngữ nào thì có 4 kỹ năng là Nghe-Nói-Đọc-Viết. Để nạp vào (input) thì học Đọc-Nghe, và để tạo ra nội dung (output) thì bạn Nói-Viết. Nhóm Đọc-Nghe là nhóm cần chú ý trước và cũng là nhóm bạn có thể tiến bộ nhanh hơn!

Read more

Học tiếng Hàn thời smartphone: App, app, app!

Mình đã từng thấy app gì có vẻ hay hay cũng tải hết với hy vọng sẽ nhanh chóng lên level. Thực sự trên đời không có gì là thuốc thần hết. Cuối cùng mình chỉ giữ lại 3 app bổ trợ tốt nhất cho việc học tiếng Hàn và ôn TOPIK.

Read more