Học đâu mới nên người?

Mindset của các bạn rất giỏi đó là để nâng level của bản thân, để có thêm kỹ năng và giỏi ứng biến, chứ không ai làm thêm với hy vọng được rửa bát cả đời hay để intern không lương cả đời.

Read more

“Ai muốn lấy chồng Hàn Quốc thì inbox mình nhé!”

Tưởng tượng ở cùng đất nước với nhau mà kiểu “Ai muốn lấy người Hà Nội thì inbox” “Ai muốn lấy người Sài Gòn thì inbox” thì nghe buồn nhỉ. Giá trị của con người chỉ nằm ở cái nhãn và kết hôn lại dễ đến vậy sao?

Read more