Đi du học: Chủ động và chăm chỉ

“Trên đời này ai cũng có cái thông minh riêng. Bạn thông minh, tôi thông minh, anh ta cũng thế. Vấn đề là ai chăm chỉ hơn thôi”
Bạn đã đủ cần mẫn chưa? Đã đủ nghiêm túc với sự lựa chọn của mình chưa? Những chia sẻ của mình trên page này sẽ có ích cho bạn hay chỉ làm bạn ỷ lại?

Read more