ĐẠO DIỄN ĐÃ TÌM RA VÀ LỊCH SỬ ĐÃ GỌI TÊN LIÊN BỈNH PHÁT!

Đã bỏ lỡ cơ hội tạo nên một cú nổ về doanh thu, Song Lang vẫn có thể trở thành một dấu ấn đối với Việt Nam theo một cách khác mà Nhà vua và chàng hề đã làm được đối với Hàn Quốc. Đó là câu chuyện về tính biểu tượng giới.

Read more

Brothers in Heaven: NHẤT ĐỊNH phải xem nếu muốn hiểu về Hàn Quốc hiện đại!

Ngày trước mình thích Hàn Quốc nhiều vì Hàn giống Việt Nam quá: cũng bị chia cắt làm đôi, cũng bị chiến tranh tàn phá, cũng băn khoăn đi tìm một định nghĩa và một vị trí cho mình, cũng do phát triển nhanh quá mà nhiều giá trị cuộc sống bị đảo lộn, người với người sống mà không hiểu nhau, không yêu nhau.

Read more