ĐẠO DIỄN ĐÃ TÌM RA VÀ LỊCH SỬ ĐÃ GỌI TÊN LIÊN BỈNH PHÁT!

Đã bỏ lỡ cơ hội tạo nên một cú nổ về doanh thu, Song Lang vẫn có thể trở thành một dấu ấn đối với Việt Nam theo một cách khác mà Nhà vua và chàng hề đã làm được đối với Hàn Quốc. Đó là câu chuyện về tính biểu tượng giới.

Read more

Sự cô đơn hay Hành trình tìm hạnh phúc

Một bài luận viết năm 19 tuổi. Trong slide dàn bài tiêu đề là “Sự cô đơn” (“Loneliness”) nhưng trong bài viết hoàn thiện thì nó đã trở thành “Sự theo đuổi Hạnh phúc” (“Pursuit of Happiness”).
Mối bận tâm lớn nhất của mình trên đời này có vẻ không thay đổi nhiều lắm: Làm sao để sống chân thật và thỏa đáng với chính mình, kết nối được với bản thân nhưng không bị lẻ loi trong mối quan hệ với người khác.

Read more