Học tiếng Hàn 한국어 배우기

Nhập môn tiếng Hàn và xã hội Hàn Quốc P1


Mục đích workshop Nhập môn tiếng Hàn và xã hội Hàn Quốc P1 là giúp các bạn:

  • Hiểu bản chất và cấu trúc của ngôn ngữ Hàn Quốc, từ đó tránh học vẹt ngữ pháp
  • Nắm cơ bản về từ Hán-Hàn như một công cụ học từ vựng mạnh mẽ về sau
  • Tìm hiểu các mặt của xã hội Hàn Quốc để thêm động lực theo đuổi tiếng Hàn lâu dài

Việc chuẩn bị bài học và đi lại từ những điều cơ bản đầu tiên làm mình nhận ra rõ ràng những lỗi mình và những người học tiếng Hàn hay mắc phải, và mình cố gắng hết sức để tiết kiệm thời gian cho các bạn sau này tránh những điều ấy.


Lớp học nhỏ Nhập môn tiếng Hàn và xã hội Hàn Quốc P1 học vào chiều thứ Bảy hoặc CN hàng tuần (14h~17h), kéo dài 4 buổi.

Khóa đầu tiên: 14 Oct 2018 ~

Khóa thứ hai: Dự kiến sau nghỉ Tết 2019

Link đăng ký (mình sẽ liên hệ lại trong 24h): http://bit.do/tienghandongduky


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *