Việt Nam

Yêu và Hiểu

Con người ai cũng sợ những cái họ không biết và yêu những cái (họ nghĩ là) họ hiểu.

Thế nên mới có chỗ cho định kiến, các tình cảm phiến diện (một mặt). Tất cả vì bản năng muốn an toàn mà thôi. Ai hiểu thì sẽ để chuyện quá khứ làm phong phú con người mình bây giờ, ai không muốn hiểu thì sẽ để nó làm héo bản thân thôi mà.

Vài dòng nhân ngày bộ phim tài liệu #VietnamWar được công chiếu. Với mình Hà Nội là Tình yêu, Việt Nam là một tình cảm đương nhiên và đây là nhà. Với người khác thì sẽ có những tình yêu khác, lý tưởng và mái nhà khác. Cả thế giới mấy tỉ người. Không có ai “đúng” hết, cũng không có ai “sai”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *