Đọc 읽기,  Học tiếng Hàn 한국어 배우기,  Viết 쓰기

Sách luyện tiếng Hàn TOPIK: Chỉ cần 1 quyển!

Về sách luyện thi tiếng Hàn TOPIK thì mình không dùng nhiều. Mình có tham khảo nhiều list nhưng chỉ dùng hạn chế 3 nguồn để tránh bị tẩu hoả nhập ma 😋. Các nguồn mình dùng là:

1. Sách giáo khoa của 연세어학당
2. Đề thi TOPIK cũ tải về từ site chính thức http://topik.go.kr
3. Cuốn sách này tên là TOPIK 중급문법 테마 100

Cuốn 테마 100 mình đã chọn sau khi sờ đến tất cả các quyển dính đến Topik trong thư viện Yonsei ^^ Giá bìa khoảng 12k nhưng mua trên Kyobo hoặc Gmarket thì còn tầm 만원 thôi nha.

sach luyen topik

Bạn nào ở Hàn nếu thích thì hãy mua ngay. Ai không ở Hàn thì có thể sao chép phương pháp ôn tập của quyển này: Các ngữ pháp được nhóm theo ý nghĩa của nó.

Ví dụ trong tiếng Việt, để chỉ mối quan hệ nhân-quả thì mình có các từ nối “Bởi vì… cho nên”, “tại vì…” còn trong tiếng Hàn thì ý nghĩa đấy được thể hiện bởi rất nhiều ngữ pháp như sau:
– Khi nói: 기 때문에, 거든요, 잖아요, 여서 그런지, 여 가지고,…
– Khi viết: 는 바람에, 로 인해서, 는 덕분에, 는 탓에,…
Rồi còn chia ra là nghĩa tích cực hay tiêu cực, chủ động hay không chủ động, vân vân.

Khi chia theo ngữ dụng (ngữ pháp dùng làm gì) như thế này thì đến lúc thi mình có thể quét qua đầu và biết, à để diễn đạt lý do thì mình có 6-7 lựa chọn và cái thích hợp nhất là gì.

Cuốn 테마 100 này trợ giúp cho những người lười ở khoản sách đã gom vào nhóm hết cho chúng mình rồi: 반복 (lặp đi lặp lại), 부정 (phủ định), 목적 (mục đích), 회상 (hồi tưởng), 추측 (dự đoán), 결과 (kết quả), 이유 (lý do), 경험 (kinh nghiệm), 강조 (nhấn mạnh), 계획 (kế hoạch), 기회 (cơ hội), 당연 (đương nhiên),… Cần diễn tả gì thì học phần đó là xong ^___^

Mời bạn đọc thêm các kinh nghiệm học tiếng Hàn của mình tại link sau: Học tiếng Hàn . Chúc vui nhé ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *