Chuyện đi học,  Hàn Quốc (Korea),  Học tiếng Hàn 한국어 배우기

Khi mình thực sự muốn

“And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.”
― Paulo Coelho, The Alchemist

alchemist

Học ngoại ngữ có một cái “bẫy trung cấp” tức là trình độ loanh quanh mãi ở trung bình khá và tắc luôn ở cổ chai, không tiến lên được.

Sự chán nản đã luôn thắng thế mỗi khi mình học tiếng Hàn. Mình đổ lỗi cho ngữ pháp khó, do mình bận bài vở khác, do các bạn Hàn không thân thiện (hihi), do tùm lum thứ – trừ mình ra.

Nhưng đến một ngày khi quá chán ghét việc dậm chân tại chỗ, mình đã không trốn tránh nữa.

Mình trình bày với công ty thực tập lúc đó là em cần đi học tiếng Hàn buổi tối, mọi người có thể tạo điều kiện cho em được không? Các sếp cho mình tan làm sớm một tiếng các thứ 2-4-6 để kịp về đi học, và làm thêm giờ thứ 3-5 để không bị trì trệ công việc.

Chị manager còn dành thời gian nghỉ trưa để thỉnh thoảng giải thích mấy cấu trúc mình hay nói sai, như lẫn lộn -거든요 với -잖아요. Cảm động suýt khóc trong văn phòng.

Mình cũng thưa với cô giáo ở lớp là em cần sự giúp đỡ của cô thật nhiều. Thế là cô dành cho mình hỗ trợ đặc biệt. Ngoài sửa bài tập trên lớp thì cô còn “bonus” kiến thức cũ mà mình không vững. Mình làm bài tập nửa trang thì phần chữ đỏ của cô dài hơn cả nửa trang.

Cứ như thế, cả công ty, cô giáo, bạn bè đã vào cuộc để giúp giải cứu tiếng Hàn của mình. Mình “gấu” trở lại và cày lại tiếng Hàn chính là nhờ những quan tâm và hỗ trợ tuyệt vời như thế.

Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh và chây ỳ không làm gì, hãy nhúc nhích làm gì đó. Hãy đề nghị sự trợ giúp nếu một mình không tải nổi.

Như câu trích từ “Nhà Giả Kim”: Khi mình muốn điều gì, cả thế giới giúp mình thực hiện nó! <3

(Hình ảnh hoàn toàn không mang tính chất minh hoạ: Ở triển lãm Stanley Kubrick).

#Dongduky2017 #진심으로 #감사합니다
#동유기 #동기 #정말그리워요 #chuyendihoc #chuyendilam

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *