Đọc 읽기,  Học tiếng Hàn 한국어 배우기

Hàn-Hán-Việt: Học từ vựng tiếng Hàn siêu nhanh

han han viet

Khi học tiếng Hàn, bạn đừng bỏ phí vốn tiếng Việt của mình nhé. Tiếng Hàn và Việt đều có khoảng 80% từ vựng gốc Hán. Học qua ngả này thì vừa hiểu rõ vừa nhớ lâu :D. Ví dụ như thế này:

🍓성 thành 成
성장 trưởng thành
성인 thành nhân (người lớn)
성년 thành niên
미성년 vị thành niên (vị: chưa tới ~~> trước tuổi thành niên)
성공 thành công

🍓청 thanh 靑
청년 thanh niên
청춘 thanh xuân
청춘기 thanh xuân kì (tuổi dậy thì – tên album của Akmu)
청결 thanh khiết

🍓시 thời 時
시간 thời gian
시기 thời cơ
시기 thời kì
시운 thời vận

🍓래 lai 來
외래 ngoại lai
미래 tương lai (lại là vị: trước, cái chưa tới)

🍓혼 hôn 婚
결혼 kết hôn
이혼 li hôn (이별 li biệt)
미혼 vị hôn (chưa kết hôn)
재혼 tái hôn
혼사 hôn sự

🍓상 tưởng 想
사상 tư tưởng
상상 tưởng tượng
이상 lý tưởng (이상형 mẫu người lý tưởng)
가상 giả tưởng

🍓원 viên 園
공원 công viên
유치원 ấu trĩ viên (vườn trẻ, lớp mẫu giáo)

🍓유 nhũ 乳
유아 nhũ nhi (trẻ con còn bú mẹ)
우유 ngưu nhũ (sữa bò)
두유 đậu nhũ (sữa đậu)

🍓익 ích 益
유익 hữu ích
이익 lợi ích

🍓의 ý 意
의도 ý đồ
의견 ý kiến
의미 ý vị (vị này là trong “hương vị” ~~> ý nghĩa)
주의 chú ý

🍓능 năng 能
가능 khả năng
능력 năng lực
재능 tài năng
능동 năng động

🍓근 căn 根
근본 căn bản
근거 căn cớ

🍓언 ngôn 言
언어 ngôn ngữ
조언 trợ ngôn (lời khuyên)
언론 ngôn luận

Càng xem càng thích đúng không? ^^ Đừng bỏ phí tiếng Việt và vốn từ gốc Hàn khi bạn học tiếng Hàn nhé ^^

Hai thứ tiếng đều có nhiều từ vựng gốc Hán nên nếu chịu khó để ý và ghi nhớ từ đầu thì bạn có thể học nhiều từ rất nhàn, và kể cả không biết thì lúc thi, lúc gặp trên đường hay trong sách báo vẫn có thể đoán. Bạn nào thích học có hệ thống thì nên đăng ký lớp của thầy Lê Huy Khoa (Viện Hàn ngữ Katana).

Một danh sách ví dụ ngắn gọn các từ Hán Hàn mình soạn như ở trên. Ai biết nữa thì bổ sung nhé ^_^

Đọc thêm các chia sẻ về việc học tiếng Hàn –> Học tiếng Hàn, du học Hàn

#hoctiengHan #Dongduky2017 #topik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *